Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Ontwikkeling naar ‘de nieuwe organisatie’ en naar ‘nieuw leidinggeven’

We ontdekten baanbrekende inzichten over de aard van de problematiek van deze tijd en de oplossingen daarvoor.

Deze hebben we vertaald in eenvoudige, praktische stappen naar het leidinggeven en organiseren van deze eeuw. 

Het resultaat? Wendbaarheid en slagvaardigheid voor de  organisatie en diep gevoelde voldoening voor de mensen daarin.

 

onbekend

Interview RTL4 (4 min.)
met Oda de Wit
o
ver nieuwe oplossingen

Ben jij op zoek naar solide verbetering?

Wil jij naar een werksituatie waarin resultaat geboekt wordt omdat er een vanzelfsprekende cultuur is van samen streven naar verbetering, van vertrouwen en respect en van verbonden voelen met waar het werk in essentie om draait? Maar ben jij, net als velen, misschien meer bezig om te kunnen voldoen aan alle eisen die op je afkomen? Rolt er misschien steeds weer een hardnekkige ‘waan van de dag’ voor je voeten? Blijven resultaten achter bij de verwachtingen? Is werkplezier en voldoening vaak ver te zoeken?

Wil jij als bestuurder of leidinggevende je bevrijden uit de onzekere complexiteit van deze tijd? Wil je oplossingen die echt werken, ook op termijn?

Misschien zoek je al oplossingen door te experimenteren met nieuwe  besturingswijzen. Met meer zelfsturing voor uitvoerenden en minder hiërarchie bijvoorbeeld. Met regels en systemen minder bepalend laten zijn en vakmensen meer het zwaartepunt maken van de organisatie. Mogelijk pas je al allerlei nieuwe vormen van samenwerking toe. 

Wat je ook doet op het gebied van organisatieontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling: de kern van de verandering is hoogst waarschijnlijk dat er meer verantwoordelijkheid en regelruimte bij de medewerkers komt te liggen.

Tien tegen een dat je begon aan de vernieuwing met hoge verwachtingen.

De werkelijkheid is weerbarstig

De hoog gestemde verwachtingen ten spijt … de werkelijkheid is meestal weerbarstig. Optimistisch begon je aan vernieuwing en verandering, maar het resultaat is er niet echt naar. Ineens ontstond er misschien juist meer weerstand, stress, onvrede of gedoe. Of de vernieuwingen kwamen maar moeizaam van de grond. Bij aanvankelijk positief ingezette nieuwe handelswijzen staken wellicht oude, ingesleten patronen hardnekkig de kop op. En waar dit aan ligt, daar kreeg je mogelijk niet goed grip op. 

Herken je dit?
Je bent niet de enige.

Waarom lukt het elders wel?

‘Hoe kan het?’, vraag je je misschien af, ‘dat sommige organisaties het wél heel goed doen?’ Zoals Buurtzorg, Semco, Morning Star, Politie Leuven, Gemeentes Hollands Kroon en Nijkerk, Bakker van Maanen en Aannemersbedrijf Kesselaar & Zn?

Wat is hun geheim? Hier valt inderdaad veel te leren!

Wil je dat jouw ontwikkeling die zekerheid van succes in zich draagt?

Wil je:

 • een volgende stap zetten in de ontwikkeling naar organiseren of leiderschap van deze tijd?
 • de zekerheid hebben dat elke stap in jouw/jullie ontwikkeling gebaseerd is op het geheim van de succesvolle voorlopers?
 • weten dat elke stap die je zet daadwerkelijk bijdraagt aan je wil bereiken?
 • omwegen vermijden?
 • werken aan waar het echt over gaat?
 • op geïnspireerde wijze ontwikkelen en niet moeizaam en op gespannen wijze?
 • zaken hoe dan ook in positieve beweging brengen?
 • averechtse effecten en afbreukrisico vermijden?
 • het risico van kapitaalvernietiging vermijden die voortkomt niet afgestemde ontwikkeltrajecten?
 • ontsnappen aan de waan van de dag die alles opslokt?
 • ontdekken dat (bijna) elke mens in de basis een diep gevoelde behoefte heeft om te presteren en goed werk te doen? (Natuurlijke prestatiemotivatie genoemd)
 • leren hoe je, door bovenstaande aan te spreken, ontwikkeling en vernieuwing in een stroomversnelling brengt?
 • ontdekken waarom zoveel mensen heel ander gedrag vertonen dan de natuurlijke prestatiemotivatie doet vermoeden?
 • leren dat het niet ligt aan een gebrek aan betrokkenheid of verantwoordelijkheidsgevoel?
 • geboeid worden door de actuele inzichten uit de wetenschap over veranderen van gedrag?
 • leren hoe je hardnekkige patronen kunt doorbreken?
 • merken hoe ‘nieuw organiseren’ vooral een mindset is en hoe ver je al bent als je (wetenschappelijke) nieuwe inzichten aangereikt krijgt?
 • ervaren hoe goed het werkt als rekening houdt met de biologie van gedrag, met name de werking van ons brein?
 • leren hoe ‘ontspannen als jezelf’ een natuurlijke en effectieve ontwikkeling oplevert?
 • ervaren hoe een open, respectvolle sfeer het ijs breekt?
 • ervaren dat ontspannen en natuurlijk leiderschap in aanleg bij jou aanwezig is?
 • inzien waar en waardoor dit natuurlijke leiderschap verstoord is geraakt?
 • leren hoe je je eigen ontwikkeling in een stroomversnelling bengt?
 • je impact vergroten met elke stap die je neemt?
 • op lekker praktische en nuchtere wijze te werk gaan?
 • snel (kleine) resultaten zien van de ontwikkeling?
 • stappen maken in je ontwikkeling die op elk moment passen bij wat voor jou mogelijk is, zonder jezelf te hoeven forceren?
 • zekerheid hebben over hoe je resultaat krijgt?

Kortom: wil je ontwikkelen op boeiende, aangename wijze, met de zekerheid van succes? 

In onze begeleiding zit dit verankerd.

Simpele aanpak … uitgebreid getoetst

Waar je vermoedelijk voor alles behoefte aan hebt is simpele, uitvoerbare methoden om te transformeren naar het werken van deze tijd. De complexiteit van de materie ‘succesvol – zijn – in – deze – tijd’ hebben we daartoe weten terug te brengen tot de essentie, waar het weer eenvoudig wordt. 

We hebben alles wat we in decennia hebben ontdekt en ontwikkeld geïntegreerd in één concept, één aanpak. Onze eigen ervaring zit daarin, maar ook succesformules van voorlopers, managementtheorieën en relevante wetenschappelijke inzichten. 

De essentie hebben we vertaald naar hele praktische stappen en in de praktijk gebracht. We laten jou en/of jouw mensen in diep contact komen met de werkelijke kern, om van daaruit met gemak en zekerheid te ontwikkelen. Dat doen we bij elke stap die we met je maken. Of dat nu een simpele, eenmalige stap is of een heel traject. Want als je wil nemen we je stap voor stap mee tot de verandering zo is gevestigd dat het een vanzelfsprekendheid is geworden. 

Wij hebben inmiddels lange ervaring met het toepassen van onze aanpak. En we zien dat het resultaat geeft! Nog steeds toetsen wij dagelijks onze aanpak, leren van de toepassing en stellen bij. Een ontwikkeling die vermoedelijk nooit zal eindigen en die onze klanten veel oplevert! 

Dat onze aanpak resultaten afwerpt lees je elders op deze website. 

Op basis van baanbrekende inzichten van de actuele wetenschap

We baseren onze aanpak op het stevig fundament van actuele wetenschappelijke inzichten. De  wetenschap komt namelijk met baanbrekende inzichten over hoe ons brein werkt en hoe ons gedrag tot stand komt. En dat blijkt heel anders te zijn dan we de afgelopen 200 jaar, sinds de eerste industriële revolutie, hebben aangenomen.

Deze gewijzigde inzichten over de besturingsregels van ons gedrag, verankerd in ons brein, zijn van cruciaal belang als we effectief onszelf of onze organisatie willen besturen.

Het blijkt dat een paar wijzigingen in de traditionele manier van werken al kunnen leiden tot een fundamentele omslag naar bezieling en betere resultaten.

 

Lees over onze oplossingen in onze gratis e-book:

 Download
De Nieuwe Organisatie

Meer weten?

In het gratis e-book lees je alles over de theorie, onze aanpak en de praktijkvoorbeelden.

We komen ook graag onze aanpak toelichten in een vrijblijvend gesprek.

Geef je de voorkeur aan een inspiratieworkshop, seminar of presentatie? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben verschillende mogelijkheden.

Voor inspiraties, tips en achtergrondartikelen kun je ons ook volgen op Facebook
of op LinkedIn

logo

De Wit Organisatie Advies

Ook handelend als 'De Wit Communicatie'

Bezoekadres:
Spierdijkerweg 132 A
1641 LX Spierdijk

Postadres:
Pieter Koppesstraat 31
1641 LT Spierdijk

Telefoon:
06 394 69 109

Neem contact op voor meer informatie

Contactformulier


Deel deze pagina