Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Nieuwe Organisatie

Transformatiemethode:

naar een ‘Nieuwe Organisatie’

In een hoog tempo ontstaat momenteel een nieuwe manier van denken en doen binnen bedrijven, organisaties en overheden. Er wordt afgerekend met het feit dat organisaties te duur, te traag en te ingewikkeld zijn geworden. De ‘nieuwe organisatie’ vindt steeds meer weerklank.

De weg om een nieuwe organisatie te worden is nog nauwelijks uitgestippeld. De Wit Organisatie Advies heeft voor u deze weg verkend en begaanbaar gemaakt. Dat deden wij op basis van baanbrekende wetenschappelijke inzichten en op basis van lessen van succesvolle nieuwe organisaties van over de hele wereld.  De methode die wij ontwikkelden om de transformatie gestalte te geven beproefden we uitgebreid in de praktijk.

In bijgaand e-book beschrijven wij de weg naar de nieuwe organisatie. Alle elementen van de verandering komen aan bod, zodat u totaaloverzicht krijgt. Aan de orde komen vragen als: wat is de kern van het huidige probleem, welke verandering is nodig, hoe ziet de nieuwe organisatie eruit, wat is de kern van de oplossing, welke succesvoorwaarden gelden en hoe geeft u de transitie vorm.

Wij hopen dat wij u met het e-book inspireren!

Opmerking: dit e-book heeft in grote lijnen dezelfde inhoud als ons e-book ‘de nieuwe gemeente’ .

Inhoudsopgave e-book: ‘De Nieuwe Organisatie’

Voorwoord

1. Op weg naar de nieuwe organisatie

1.1 Waarom een ‘nieuwe organisatie’?
1.2 De methode WIT: begaanbaar pad naar ‘de nieuwe organisatie’
1.3Leeswijzer

2.Theoretisch fundament van methode WIT

2.1 Naar een andere aanpak
2.2 Gedragswetenschap: de Self Determination Theory
2.3 Neurowetenschap: twee standen van het menselijk brein

3. Van wetenschap naar praktijk: een nieuwe mensvisie als fundament

3.1 Nieuwe mensvisie vaststellen
3.2 Mensvisie vertalen naar leidende principes
3.3 Met de leidende principes aan de slag

4.Meer zelfsturend werken: het ‘hoe’ aan de werkvloer laten

4.1 Wat is zelfsturing?
4.2 Vragen en onzekerheden van managers
4.3 Succesvoorwaarden voor zelfsturing

5.Leidinggeven in de nieuwe organisatie

5.1 Sturen op effect en resultaat
5.2 De organisatie bezielen
5.3 Samengevat: de nieuwe manager

6.Intrinsieke motivatie aanspreken

6.1 Van wantrouwen naar vertrouwen
6.2 Van zwaktegericht naar sterktegericht
6.3 Van oordeel naar observatie
6.4 Nieuw motivationeel systeem

7.Aan de slag: de veranderstrategie en enkele veranderadviezen

7.1 Veranderstrategie
7.2 Al doende ontwikkelen en bijstellen
7.3 Kaders en randvoorwaarden aanpassen

Gratis e-book over
‘De Nieuwe Organisatie’

* indicates required
De Wit Organisatie Advies

Ook handelend als 'De Wit Communicatie'

Adres:

Oosterholtweg 5 // 7142 HJ Groenlo

Telefoon:
06 394 69 109

Neem contact op voor meer informatie

Contactformulier


Deel deze pagina