​​​​Referenties

Referenties

(Voor nadere inlichtingen zijn contactgegevens van de referenties opvraagbaar)

In ons Management Team zie ik telkens weer het succes van jouw methode. Daar merk ik jouw ongelofelijke kennis van ‘de mens’ in het algemeen en zijn bewegingen in het bijzonder.

Je bent gezegend met een analytische geest, waardoor je meteen ziet waar de knopen zitten. De onderlinge relaties, wrijvingen en onbegrip weet jij zo in kaart te brengen dat het niemand pijn doet, maar wel de groep openbreekt, zodat er ruimte komt voor dialoog.

Binnen Fontys maken we gebruik de expertise van Oda de Wit als onderdeel van onze organisatieverandering binnen de Dienst IT. Haar inspiratiesessies zijn een onderdeel van onze interventieplan. Door het creëren van een gemeenschappelijke gedachtegoed en taal creëren we met succes draagvlak binnen Fontys Dienst IT en lukt het ons om onze medewerkers mee te laten bewegen in de verandering. Uit persoonlijk ervaring kan ik haar en haar samenwerkingspartner Elske warm aanbevelen. Ik heb alle vertrouwen in dat haar één-op-één aanpak even succesvol is.

Het gaat goed! Er komen uit de hele organisatie positieve geluiden! Het MT is bezig zich te verbazen over hun eigen (herwonnen) slagkracht. Bedankt voor je geweldige inzet tijdens het traject.

Je kent mijn aversie tegen coaching en trainingen in het algemeen. De sessies met jou hebben mij oprecht verrast: ik was het botsautootje en jij de rand. In het begin stuiterde ik alle kanten op en daar keek je niet van op. Met zachte hand en stem zette jij mij op ‘het andere been’, waardoor ik anders naar mijzelf en de situatie ging kijken. Dat resulteerde in bijzondere gesprekken.

Enkele opdrachtgevers:
Fontys Hogescholen, Dienst IT
Gemeente Eindhoven
Elzen Kliniek Naarden
Gemeente Breda
Bouwhaven BV
UTRAX (Video games translation)
Medis (Medische software oplossingen)
Gemeente Duiven
Gemeente Zundert
Compu’Train (IT trainingsbureau)
Human Key (Recruitment outsourcing)
World Essence (Bridging culture for expats)
Zorgbelang Noord Holland

Voor individuele training/ coaching / advisering:

Diverse managers en professionals uit diverse bedrijven en organisaties.

Jouw verhaal bracht bij mij grote opluchting teweeg. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat de manier waarop we in deze tijd werken en besturen niet goed zit. Toen ik jou voor het eerst hoorde had ik een onmiddelijke gevoel van herkenning: dit is het!! Zo wil ik werken!

Het is zo knap, dan gooi ik wat op tafel en dan weet jij dat meteen in onze nieuwe aanpak en filosofie tot uitdrukking te brengen. Je schakelt razendsnel. Deze aanpak (van de nieuwe organisatie) zit echt in jouw genen. Jouw denken is volledig ‘de nieuwe aanpak’; dat is zo inspirerend!

Het is zo’n stap geweest. (red. dit betreft een coachingtraject). Zowel in mijn werk als privé. Je hebt me geholpen om ‘draken te temmen’. Het geeft zoveel rust en haalt zoveel onzekerheid weg. Een enorme verrijking. Ik voel me haast een nieuw mens.

De mensen hebben ingezien hoe dit alles werkt. De managers hebben geleerd om hun werk anders te gaan doen. Zij zijn zich vooral gaan toeleggen op het voeren van andere gesprekken, waardoor onze sector met recht een cocreatie wordt van iedereen.

Het ruimte geven voor eigen invulling van taken is nog moeilijk voor het management, maar het besef dat het nodig is, is er!

Mijn leven is totaal veranderd, mensen zien meteen dat ik een positieve, sterke uitstraling heb. Ik heb een gezonde objectiviteit kunnen handhaven in de moeilijke situatie in mijn werk in Japan en merk nu de vrijheid om zelf te beslissen, bijvoorbeeld hoe ik op bepaalde situaties reageer.

Ik maak de problemen van de ander niet meer de mijne, wat vroeger mijn vergissing was. Hoewel het natuurlijk niet altijd koek en ei is en ik weet dat ik nog veel met het materiaal zal moeten oefenen, is het een verfrissende verandering en ik heb nu veel meer plezier in het werk.

Oda was in staat om op diepgaande wijze processen te doorzien en legde vergaande verbanden, waardoor (na aanvankelijke weerstand!) ‘het kwartje viel’ bij mij. Ik zag daardoor hoe we op onze afdeling vaak vanuit een gefixeerde mindset naar de zaken kijken. Mijn gegroeide inzichten hebben mij geholpen heel wat in beweging te krijgen. En dat proces zet nog steeds door.

Je bent er maar op blijven hameren dat ik moest participeren in die nieuwe initiatieven en werkwijzen. Het was aanvankelijk een ver-van-mijn-bed show, maar uiteindelijk heb ik toch ingezien dat het ook voor mijn werkterrein belangrijke ontwikkelingen zijn. Ik geloof er nu in en ga er voor.

Ik heb veel gehad aan wat ik van jou geleerd heb over de besturing van de organisatie. Door jouw begeleiding ben ik een rode draad gaan zien die eigenlijk door al onze hoofdprocessen loopt. Het stelt me in staat veel sneller te reageren op alles wat vanuit de politiek of vanuit de collega’s op me af komt aan voorstellen en vragen. Ik destilleer nu gemakkelijk waar het in de kern om gaat.

Ik merk dat wij verder zijn dan anderen in de organisatie. Dat merkte ik op een bijeenkomst over nieuwe ontwikkelingen in de organisatie. Dat komt door jouw kennis hierover en ook je aanhoudende inbreng van het bredere perspectief, ook als we er niet expliciet om vragen. Het werkt goed dat jij op de achtergrond blijft en ons je deskundigheid overdraagt. Wij hebben in ons drukke dagelijkse werk niet de tijd om ons zo grondig te verdiepen.

Het is gelukt op belangrijke hoofdlijnen een grote eensgezindheid te bereiken. Dat is een mijlpaal. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren, maar de samenwerking kan nu veel beter gestalte krijgen dan ik vooraf voor mogelijk had gehouden.