de Wit

aan de slag

gratis

kennismaking

Belangstelling? Meer weten over de principes? Weten wie wij zijn of wat je aan ons kunt hebben? Boek een gratis kennismakingsgesprek. Face to face, telefonisch of online. Je kunt in zo’n gesprek veel leren over wat je aan ons kunt hebben. Of niet, en dan zijn we ‘even goede vrienden’. Alles wat je hoeft te doen is een mail te sturen.

3 principes

quick scan

In een quick scan is een gesprek waarin we de relatie leggen tussen jouw situatie en de 3 kernprincipes. Aan de orde komt zoal: welke van de principes hanteer jij al, misschien onbewust? Welk belangrijk vraagstuk kom je tegen en waar ligt dat aan? Wat adviseren we je om in te zetten, om vraagstukken op te lossen? Hoe doe je dat?

coaching | advisering

Wil je verder met je ontwikkeling van leiderschap, nieuw organiseren of verbindend samenwerken? Wil je de kansen van deze tijd benutten en de lastige gevolgen van de huidige dynamiek leren elimineren? Wil je de managementstijl aanpassen aan deze tijd? De samenwerking van mensen of instanties naar een hoger plan tillen? Zit je ergens mee? Wil je je persoonlijk meesterschap vergroten, zodat je vanuit innerlijke stevigheid een houvast voor anderen kunt zijn? Merk je dat stress een rol speelt in je functioneren? Ben je gewoon moe van alles of heb je een opgejaagd gevoel? Wil je met meer gemak en plezier voor iedereen leiding geven? Onze coaching/advisering helpt je.

“Oda de Wit heeft mij veel inzicht gegeven in hoe ik effectiever en vooral ook prettiger leiding kan geven. Ik ben enthousiast over het effect wat ik hiermee heb kunnen bewerkstelligen. Ik pluk er elke dag de vruchten van. Door haar aanpak eigen te maken, werk ik nu als leidinggevende met veel meer plezier en op basis van vertrouwen samen met mijn mensen. Ook komt iedereen beter tot zijn recht en ontstaat er betere samenwerking. Deze ontwikkeling en resultaten gun ik graag iedereen. Voor wie meer wil weten kan (via Oda) contact met mij opnemen.”

Peter Manders, CIO / Manager Informatie-, Proces- en Projectmanagement

 Het is onze specialiteit om jouw werkelijkheid in no time te ontrafelen en de vinger precies op de plek te leggen waar verandering wenselijk en mogelijk is. Waar je snel tot impact kunt komen. Het gesprek bestaat altijd uit meerdere invalshoeken. We coachen je en geven je advies. Ook train je jouw vaardigheden als dat wenselijk is. Wij kijken naar jouw dagelijkse praktijk, we analyseren, we reiken inzichten aan en verhelderen, we verweven theorie in ons gesprek en reiken strategieën en instrumenten aan. Tot slot geven we je, als je dat wilt, zodanige praktijkopdrachten mee dat je al lerende meteen vorm kunt geven aan de dagelijkse werkelijkheid. Leren, ontwikkelen, kennis van zaken, werken en veranderen gaan zo hand in hand.

Per keer of per serie te boeken. Face to face, bellen of online. Op diverse locaties door het land. Duur van het gesprek: 1 – 3 uur. De eerste keer op basis van ‘no cure no pay’.

learning circle

Naast inhoud leveren wij ook een platform voor uitwisseling, mede nav het verzoek van verscheidene leidinggevenden en bestuurders. Wij organiseren bijeenkomsten voor bestuurders en leidinggevenden die midden in nieuw organiseren en nieuw leiderschap staan. In elke bijeenkomst brengen wij een stevig element aan kennis en visie in. Daarnaast vindt intervisie plaats; onderlinge uitwisseling over het thema van de bijeenkomst.

Je bent heel rustig en respectvol naar iedereen, maar je kunt ook hele harde noten kraken. Ik ken weinig mensen bij wie je zo jezelf kunt zijn, ook als er problemen uitgepraat moeten worden. Je komt ook met voorbeelden waardoor wij het begrijpen. Je doseert je sturing, maar komt er steeds op terug, waardoor je het toch gaat pakken. Ik leer enorm veel. 

E.L
nav teamcoaching

De continuïteit in opdrachten is tekenend voor het feit dat we tevreden zijn met het ontwikkeltraject dat je voor ons vorm en inhoud geeft. Langzaam maar zeker vormt zich de basis van de organisatie die wij als Gemeente Eindhoven willen zijn. Zo is ‘de nieuwe organisatie’ een begrip geworden in de organisatie, van directieraad tot medewerkers. Bij de aanvang van jouw opdracht, vier jaar geleden, was er weinig bewustzijn in de organisatie over de ware aard van de problematiek waar wij als overheid in zitten. Op dit moment wordt in de hele organisatie de ‘nieuwe, hybride netwerkorganisatie’ in zijn essentie begrepen en veelal ook omarmd.

F. Boot
programma manager gemeente Eindhoven

Het belangrijkste wat je hebt gedaan is het feit dat je de diep gewortelde weerstand van alle partijen om samen te gaan werken hebt weten te overwinnen.

Karin Eeland
nav begeleiding van een fusieproces van patiëntenplatforms

Je hebt geen idee wat jouw impact is. Van vroegere coaches moest ik altijd iets aanleren of afleren. Jij doet het totaal anders. Jouw motto: “je moet een koe niet leren blaffen’ is het belangrijkste dat ik van je geleerd hebt. Ik ga niet meer aan mezelf trekken, met hard werken en toch weinig resultaat. Je liet me de terreinen zien waar mijn kwaliteiten niet liggen en die anders oplossen, zodat ik me volledig bezig kan houden met de dingen waar ik wel goed in ben. Het geeft zoveel rust en helderheid. En wat een fijn inzicht weer dat jij niet denkt in goed/slecht of schuld. Wat een feestje om in deze gedachtengang mee te mogen doen en mee te gaan. Het geeft ruimte!

H.E.
directeur/eigenaar van een cosmetisch bedrijf

Ik merk dat we verder zijn met meer-zelfsturend werken dan anderen in onze organisatie. Wij zijn in ons denken veel verder. Dat komt door jouw kennis hierover en ook je aanhoudende inbreng van het brede perspectief, ook als we daar niet expliciet om vragen. Het werkt daarom heel goed dat je op de achtergrond aanwezig blijft en ons je deskundigheid over blijft dragen. We hebben in ons drukke dagelijkse werk niet de tijd om ons te verdiepen.

Anne Jelle Lycklama
nav een verandertraject naar meer-zelfsturend en participatief werken bij een gemeente

Het viel mij op hoezeer Oda, heel snel en met relevante theorie, onze knelpunten kon duiden en het ook voor ons helder kon maken, zodat we meteen naar oplossingen konden gaan.

Jolanda Hierck van Leijen
nav 2 heidagen MT-Staf Gezondheidszorg ROC Horizon College

Ik heb veel van jou geleerd heb over de nieuwe manier van besturing van de organisatie. Door jou ben ik een rode draad gaan zien die door al onze hoofdprocessen loopt. Het stelt me in staat veel sneller te reageren op alles wat vanuit de politiek of vanuit de collega’s op me af komt aan voorstellen en vragen. Ik destilleer nu gemakkelijk waar het in de kern om gaat. Door jouw visie gedreven ben ik bovendien 3 jaar lang het heilige vuur geweest voor het geschikt maken van onze afdeling voor meer participatief werken, zowel binnen als buiten.

Francien Plooy
Hoofd afdeling Wijkzaken, gemeente Breda

Mijn leven is veranderd, mensen zien onmiddellijk dat ik een positieve, sterke uitstraling heb. Ik heb een gezonde objectiviteit kunnen handhaven in de moeilijke situatie in mijn werk in Japan en merk nu de vrijheid om zelf te beslissen, bijvoorbeeld hoe ik op bepaalde situaties reageer. Ik maak de problemen van de ander niet meer de mijne, wat vroeger mijn vergissing was. Hoewel het natuurlijk niet altijd koek en ei is en ik weet dat ik veel zal moeten oefenen, is het een verfrissende verandering en ik heb nu veel meer plezier in het werk.

Brian M.
nav individuele coaching-training persoonlijk meesterschap

Jouw verhaal bracht bij mij grote opluchting teweeg. Eindelijk! Ik heb altijd al het gevoel gehad dat de manier waarop we in deze tijd werken en besturen niet goed zat. Toen ik jou voor het eerst hoorde had ik een onmiddellijk gevoel van herkenning: dit is het !! Zo wil ik werken!

Elske Coenen
interim HR-specialist bij diverse organisaties

Het gaat goed! Er komen uit de hele organisatie positieve geluiden! Het MT is bezig zich te verbazen over hun eigen (herwonnen) slagkracht. Bedankt voor je geweldige inzet tijdens de strategiedagen. 

T. Verduyn
verandermanager, ICT bedrijf in de medische sector

workshops | lezingen

Interactieve presentatie of workshop. Over de nieuwe organisatie, het nieuwe leidinggeven en de sleutels van succes. Er wordt een link gelegd naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Op aanvraag in company. Vanaf medio 2023 ook met open inschrijving. Belangstelling?

trainingen

nieuw leiderschap & nieuw organiseren & verbindend samenwerken

Compleet trainingsprogramma, alle facetten van nieuw leiderschap omvattend. Per deelaspect of als geheel te volgen. Welke onderwerpen aan bod komen en andere facetten leggen we graag persoonlijk uit.

“Binnen Fontys maakten we gebruik van de expertise van bureau Oda de Wit als onderdeel van onze organisatieverandering binnen de Dienst IT. Onze hulpvraag was complexe materie. Jullie hebben zo’n groot vraagstuk heel klein weten te maken en ons stap voor stap meegenomen. We hebben heel veel bereikt. We weten nu waar we zitten, kunnen ons vraagstuk doorgronden en daardoor ons focussen op het te bereiken doel. Doordat jullie de basis hebben gelegd voor het creëren van een gemeenschappelijke gedachtegoed en gezamenlijke taal gecreëerd hebben, hebben we met succes draagvlak bereikt binnen Fontys Dienst IT. Het lukte ons om onze medewerkers mee te laten bewegen in de verandering. Uit persoonlijke ervaring kan ik Oda de Wit en haar samenwerkingspartner Elske Coenen warm aanbevelen.”

Marie-Louise Krause, Lid MT Dienst IT Fontys Hogescholen

begeleiding

heidagen

Op basis van de principes van nieuw organiseren en nieuw samenwerken, begeleiding van onder andere:

  • strategische organisatie ontwikkeling
  • veranderstrategie en visie
  • teamvormende bijeenkomsten
  • inhoudelijke werkconferenties
  • processen van afstemming
  • overbruggen belangentegenstellingen

teamcoaching

Teamontwikkeling, naar een hoger niveau van teamvolwassenheid en hogere teamprestatie. Oplossing van teamvraagstukken en samenwerkingsproblemen. Ontwikkeling naar zelforganiserend werken en gedeeld leiderschap. Verbindend samenwerken, over grenzen heen. Samenwerkingsverbanden en integratie van groepen: stap voor stap functioneren als eenheid. Afstemming bij complexe belangentegenstellingen.

“Je hebt geen idee wat jouw impact is. Van vroegere coaches moest ik altijd iets aanleren of afleren. Jij doet het totaal anders. Jouw motto: “je moet een koe niet leren blaffen’ is het belangrijkste dat ik van je geleerd hebt. Ik ga niet meer aan mezelf trekken, met hard werken en toch weinig resultaat. Je liet me de terreinen zien waar mijn kwaliteiten niet liggen en die anders oplossen, zodat ik me volledig bezig kan houden met de dingen waar ik wel goed in ben. Het geeft zoveel rust en helderheid. En wat een fijn inzicht weer dat jij niet denkt in goed/slecht of schuld. Wat een feestje om in deze gedachtengang mee te mogen doen en mee te gaan. Het geeft ruimte!”

H.E.

hr innovatie

Vernieuwing van het motivationeel systeem als onderlegger voor HR. Aanpassing van strategie, systemen en instrumenten aan nieuw organiseren en nieuw leiderschap. Onder andere: innovaties bij de gesprekscyclus, beoordelingssysteem, beloningssysteem…