​​​​Aanbod

Aan de slag

Gratis kennismaking

Belangstelling? Meer weten over de 7 principes? Weten wie wij zijn of wat je aan ons kunt hebben? Boek een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Face to face, telefonisch of via beeldbellen. Je kunt in een half uur veel leren over wat je aan ons kunt hebben. Of niet, en dan zijn we 'even goede vrienden'. Alles wat je hoeft te doen is een mail te sturen naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'kennismaking'.

7 Principes Quick Scan

In een quick scan is een gesprek waarin we de relatie leggen tussen jouw situatie en de 7 principes. Aan de orde komt zoal: welke van de 7 principes hanteer jij al, misschien onbewust? Welk belangrijk vraagstuk kom je tegen en waar ligt dat aan? Welke sleutel adviseren we je om in te zetten, om vraagstukken op te lossen? Hoe doe je dat? Na afloop ontvang je een e-book met een toelichting op elke sleutel. 

Op aanvraag. Face to face, bellen of online, met beeldbellen. Duur van het gesprek :1-1,5 uur. Kosten: speciaal kennismakingstarief van €65,- per uur (eenmalig). Garantie: no cure, no pay. Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'quick scan'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.

Coaching - 1:1 training - advies

Wil je verder met je ontwikkeling van leiderschap, nieuw organiseren of verbindend samenwerken? Wil je de kansen van deze tijd benutten en de kwalijke gevolgen van de crisis leren elimineren? Wil je de managementstijl aanpassen aan deze tijd? Wil je samenwerking van mensen of instanties naar een hoger plan tillen? Zit je ergens mee? Vraag je je af hoe je de uitdagingen van nu het beste kunt hanteren? Wil je je persoonlijk meesterschap vergroten, zodat je vanuit innerlijke stevigheid een houvast voor anderen kunt zijn? Merk je dat stress een rol speelt in je functioneren? Ben je gewoon moe van alles of heb je een opgejaagd gevoel? Wil je met meer gemak en plezier voor iedereen leiding geven? Onze coaching / advisering helpt je.

"Oda de Wit heeft mij veel inzicht gegeven in hoe ik effectiever en vooral ook prettiger leiding kan geven. Ik ben enthousiast over het effect wat ik hiermee heb kunnen bewerkstelligen. Ik pluk er elke dag de vruchten van. Door haar aanpak eigen te maken, werk ik nu als leidinggevende met veel meer plezier en op basis van vertrouwen samen met mijn mensen. Ook komt iedereen beter tot zijn recht en ontstaat er betere samenwerking.Deze ontwikkeling en resultaten gun ik graag iedereen. Voor wie meer wil weten kan (via Oda) contact met mij opnemen."  Peter Manders, CIO / Manager Informatie-, Proces- en Projectmanagement

Het is onze specialiteit om jouw werkelijkheid in no time te ontrafelen en de vinger precies op de plek te leggen waar verandering wenselijk en mogelijk is. Waar je snel tot impact kunt komen. Het gesprek bestaat altijd uit meerdere invalshoeken. We coachen je en geven je advies. Ook train je jouw vaardigheden als dat wenselijk is. Wij kijken naar jouw dagelijkse praktijk, we analyseren, we reiken inzichten aan en verhelderen, we verweven theorie in ons gesprek en reiken strategieën en instrumenten aan. Tot slot geven we je, als je dat wilt, zodanige praktijkopdrachten mee dat je al lerende meteen vorm kunt geven aan de dagelijkse werkelijkheid. Leren, ontwikkelen, kennis van zaken, werken en veranderen gaan zo hand in hand. 

Een van onze accommodaties voor gesprekken

Per keer of per serie te boeken. Face to face, bellen of online. Op diverse locaties door het land. Anderhalve meter gewaarborgd. Duur van het gesprek: 1 - 3 uur. Kosten € 175,- per uur gesprek. De eerste keer op basis van 'no cure no pay'. Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: '1:1 sessie'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.

Learning circle

Naast inhoud leveren wij ook een platform voor uitwisseling, mede nav het verzoek van verscheidene leidinggevenden en bestuurders. Wij organiseren bijeenkomsten voor bestuurders en leidinggevenden die midden in nieuw organiseren en nieuw leiderschap staan. In elke bijeenkomst brengen wij een stevig element aan kennis en visie in. Daarnaast vindt intervisie plaats; onderlinge uitwisseling over het thema van de bijeenkomst. 

Belangstelling? Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'learning circle'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.

Workshops en lezingen

Interactieve presentatie of workshop. Over de nieuwe organisatie, het nieuwe leidinggeven en de 7 sleutels van succes. Er wordt een link gelegd naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Op aanvraag in company. Vanaf medio 2020 ook met open inschrijving. Zodra het kan ook weer in een life setting. Belangstelling? Mail 'belangstelling inspiratie' naar [email protected] en we zorgen voor informatie over mogelijkheden.

Trainingen: nieuw leiderschap & nieuw organiseren & verbindend samenwerken

Compleet trainingsprogramma, alle facetten van nieuw leiderschap omvattend. Per deelaspect of als geheel te volgen. Welke onderwerpen aan bod komen, lees je hier: https://dewitorganisatieadvies.nl/trainingen

Belangstelling? Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'training'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.

Begeleiding heidagen

Op basis van de principes van nieuw organiseren en nieuw samenwerken, begeleiding van:

  • strategische organisatie ontwikkeling
  • veranderstrategie en visie 
  • teamvormende bijeenkomsten
  • inhoudelijke werkconferenties
  • processen van afstemming
  • overbruggen belangentegenstellingen
  • etc.

Belangstelling? Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'heidagen'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.

Oda is een heldere adviseur, die zodanige vragen stelt dat je op een heleboel niveaus tegelijk wordt aangesproken. Zij kan snel complexe problemen doorzien en in grote lijnen denken, waardoor de oplossing zichtbaar en grijpbaar wordt. Ad Fernhout, directeur World Essence


Binnen Fontys maakten we gebruik van de expertise van bureau Oda de Wit als onderdeel van onze organisatieverandering binnen de Dienst IT. Onze hulpvraag was complexe materie. Jullie hebben zo'n groot vraagstuk heel klein weten te maken en ons stap voor stap meegenomen. We hebben heel veel bereikt. We weten nu waar we zitten, kunnen ons vraagstuk doorgronden en daardoor ons focussen op het te bereiken doel. Doordat jullie de basis hebben gelegd voor het creëren van een gemeenschappelijke gedachtegoed en gezamenlijke taal gecreëerd hebben, hebben we met succes draagvlak bereikt binnen Fontys Dienst IT. Het lukte ons om onze medewerkers mee te laten bewegen in de verandering. Uit persoonlijke ervaring kan ik Oda de Wit en haar samenwerkingspartner Elske Coenen warm aanbevelen. Marie-Louise Krause, Lid MT Dienst IT Fontys Hogescholen

Teamcoaching, samenwerkingsopbouw en verbetering samenwerking 

Teamontwikkeling, naar een hoger niveau van teamvolwassenheid en hogere teamprestatie. Oplossing van teamvraagstukken en samenwerkingsproblemen. Ontwikkeling naar zelforganiserend werken en gedeeld leiderschap. Verbindend samenwerken, over grenzen heen. Samenwerkingsverbanden en integratie van groepen: stap voor stap functioneren als eenheid. Afstemming bij complexe belangentegenstellingen. 

Belangstelling? Mail 'samenwerking' naar [email protected] en we zorgen voor informatie over mogelijkheden.

HR innovatie 

Vernieuwing van het motivationeel systeem als onderlegger voor HR. Aanpassing van strategie, systemen en instrumenten aan nieuw organiseren en nieuw leiderschap. O.a. innovaties bij de gesprekscyclus, beoordelingssysteem, beloningssysteem, etc.

Belangstelling? Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'HR innovatie'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.

Sportcoaching door Elske Coenen

UNDER CONSTRUCTION

"Dinsdag reisde ik af naar Fausto Koffie in Schoonhoven om de workshop ‘besturingsmechanismen van het brein’ van Elske Coenen-Delfgou bij te wonen. Het werd een mega interessante avond met een select groepje (top)sporters, waarbij het vooral ging over je bewuste en onbewuste gedrag, en waar dit vandaan komt. Maar nog belangrijker; hoe kun je grip hebben op je onbewuste gedrag? Om 22.00 uur werd het toch echt tijd om naar huis te gaan, over dit onderwerp konden we nog uren door blijven praten. Een nieuwe afspraak met Elske is in ieder geval gemaakt; want nu het goed met me gaat kan ik niet vroeg genoeg met een coach aan de slag gaan." Michelle de Graaf -wielrenster -

Zie voor toelichting ook: https://www.elske.coach/over-elske/ Belangstelling?: mail 'sportcoaching' naar [email protected] en we zorgen voor informatie over mogelijkheden.