De continu├»teit in opdrachten is tekenend voor het feit dat we tevreden zijn met het ontwikkeltraject dat je voor ons vorm en inhoud geeft. Langzaam maar zeker vormt zich de basis van de organisatie die wij als Gemeente Eindhoven willen zijn. Zo is ‘de nieuwe organisatie’ een begrip geworden in de organisatie, van directieraad tot medewerkers. Bij de aanvang van jouw opdracht, vier jaar geleden, was er weinig bewustzijn in de organisatie over de ware aard van de problematiek waar wij als overheid in zitten. Op dit moment wordt in de hele organisatie de ‘nieuwe, hybride netwerkorganisatie’ in zijn essentie begrepen en veelal ook omarmd.