Het viel mij op hoezeer Oda, heel snel en met relevante theorie, onze knelpunten kon duiden en het ook voor ons helder kon maken, zodat we meteen naar oplossingen konden gaan.