​​​​Profiel

Bedrijf
De Wit Organisatie Advies is een samenwerkingsverband van trainers, adviseurs, coaches en verandermanagers, gespecialiseerd in nieuw organiseren, verbindend samenwerken en nieuw leiderschap.

Oprichter is Oda de Wit. Samen met Elske Coenen vormt zij de vaste kern van het bedrijf.

Profiel Oda de Wit

Zoektocht naar blijvende, vanzelfsprekende verandering

De afgelopen 12 jaar heb ik mij bijna uitsluitend bezig gehouden met nieuw organiseren en het nieuwe leiderschap.

Dit deed ik in de eerste plaats in mijn eigen beroepsuitoefening als adviseur, verandermanager, trainer en coach. Ik begon al vanaf 2008 nieuwe oplossingen voor vraagstukken te ontwikkelen, eenvoudigweg omdat ik merkte dat de tot dan toe 

gebruikelijke aanpak voor organisatie ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling nog maar ten dele oplossing bood. De vraagstukken waren in die tijd ineens van aard veranderd.

Tegelijk raakte ik bijzonder geïnteresseerd in organisaties en leiders die goede resultaten boekten met hun aanpassing van de besturingswijze aan de eisen van deze tijd. Die nieuwsgierigheid leidde tot een empirisch onderzoek naar de essentie van het succes bij de best practises. Managementliteratuur over nieuwe ideeën en concepten nam ik daar in mee.

Door toeval stuitte ik op belangrijke inzichten in de actuele wetenschap en startte daarom een wetenschappelijke literatuurstudie. De neurowetenschap weet eigenlijk pas sinds ongeveer 10 jaar hoe het brein echt werkt. De neurowetenschap en de gedragswetenschap samen, bieden thans baanbrekende inzichten over hoe gedrag tot stand komt. Een belangrijk gegeven dat naar voren komt is dat gedrag heel anders tot stand komt dan we lang gedacht hebben. De overtuigingen waar we lang onze besturingswijze op gebaseerd hebben blijken niet allemaal meer opgeld te doen.

In al deze opgedane ervaring en kennis heb ik steeds gezocht naar een rode draad. Wat is van dit alles de essentie? Ik kon niet rusten tot ik het teruggebracht had naar een zeer eenvoudige kern. Nu, na 12 jaar, zijn mijn conclusies hieromtrent helder. De conclusies heb ik samengevat in ‘De 7 sleutels van nieuw organiseren en nieuw leiderschap’.

Maar het allerbelangrijkste is waarschijnlijk wel de toepasbaarheid van dit alles. Alle kennis, inzichten en ervaring zijn een mooi begin, maar worden pas echt van waarde als je het kunt toepassen in de praktijk. Daarom heb ik alles vertaald naar een heel eenvoudige en concrete aanpak.

De grootste lakmoesproef voor mijn aanpak was ik natuurlijk zelf. Want als er iets opgaat voor de leden van mijn vak dan is het wel het 'walk your talk'. Na decennia ontwikkeling van mijn eigen persoonlijke leiderschap heb ik eindelijk het gevoel dat ik recht van spreken heb. En het goede nieuws is: jij hoeft er geen decennia over te doen! In de aanpak van ons bureau ligt het allemaal besloten, zodanig dat je snel en zekere stappen maakt. 

Profiel Elske Coenen

Under construction...