​​​​Referenties

Referenties

(Voor nadere inlichtingen zijn contactgegevens van de referenties opvraagbaar)

Het verrast me steeds weer, dan gooi ik wat op tafel en dan weet jij dat meteen in onze nieuwe aanpak en filosofie tot uitdrukking te brengen. Je schakelt razendsnel. Deze aanpak (van de nieuwe organisatie; red.) zit echt in jouw genen. Jouw denken is de nieuwe aanpak. Je brengt inspiratie en praktische benadering tegelijk. De afgelopen tijd is een enorme verrijking geweest en geeft rust, mijn onzekerheden zijn weg.

 Manager ICT Gemeente, nav coaching / advisering 

Het succes van jullie aanpak zit ook in de open perceptie van de realiteit die jullie in weten te brengen. We leerden de principes achter gedrag kennen en we gingen begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. We hebben geleerd hoe je je niet meer hoeft te laten leiden door je conditionering, gedachten en gevoelswereld. We hebben een deel van onze realiteit ervaren zonder onrust van onbehagen, zonder gevoel van afstand. Dat herstelt de zelfcontrole.  

Marie-Louise Krause, Lid MT Dienst IT Fontys Hogescholen


Ik heb genoten van het praten met je. Ik noem het zelf de 'zoete napalm'; de dagen worden voor mij van alles duidelijker en ik ben sinds onze serie ontmoetingen vrolijker, zelfverzekerder en gelukkiger. Ik zie verbanden en mijn eigen tekortkomingen en doe er iets aan / mee. Ben je zeer dankbaar en blij dat je in mijn leven bent gekomen. 

Liesbeth, nav  coaching / advies sessies

Oda de Wit heeft mij veel inzicht gegeven in hoe ik effectiever en vooral ook prettiger leiding kan geven. Ik ben enthousiast over het effect wat ik hiermee heb kunnen bewerkstelligen. Ik pluk er elke dag de vruchten van.

Door haar aanpak eigen te maken, werk ik nu als leidinggevende met veel meer plezier en op basis van vertrouwen samen met mijn mensen. Ook komt iedereen beter tot zijn recht en ontstaat er betere samenwerking. 

Deze ontwikkeling en resultaten gun ik graag iedereen. Voor wie meer wil weten kan (via Oda) contact met mij opnemen. 

Peter Manders, CIO / Manager Informatie-, Proces- en Projectmanagement

Binnen Fontys maakten we gebruik van de expertise van bureau Oda de Wit als onderdeel van onze organisatieverandering binnen de Dienst IT. Onze hulpvraag was complexe materie. Jullie hebben zo'n groot vraagstuk heel klein weten te maken en ons stap voor stap meegenomen. We hebben heel veel bereikt. We weten nu waar we zitten, kunnen ons vraagstuk doorgronden en daardoor ons focussen op het te bereiken doel.

Doordat jullie de basis hebben gelegd voor het creëren van een gemeenschappelijke gedachtegoed en gezamenlijke taal gecreëerd hebben, hebben we met succes draagvlak bereikt binnen Fontys Dienst IT. Het lukte ons om onze medewerkers mee te laten bewegen in de verandering. 

Uit persoonlijke ervaring kan ik Oda de Wit en haar samenwerkingspartner Elske Coenen warm aanbevelen. 

Marie-Louise Krause, Lid MT Dienst IT Fontys Hogescholen


In ons MT zie ik telkens weer het succes van jouw methode. Daar merk ik jouw ongelofelijke kennis van 'de mens' in het algemeen en zijn bewegingen in het bijzonder.
Je bent gezegend met een analytische geest, waardoor je meteen ziet waar de knopen zitten. De onderlinge relaties, wrijvingen en onbegrip weet jij zo in kaart te brengen dat het niemand pijn doet, maar wel de groep openbreekt, zodat er ruimte komt voor dialoog.

Lid MT, Facilitaire Zaken van een gemeente.

Vandaag kregen mijn tweedejaars Hogeschool van Amsterdam studenten een cadeautje van Elske Coenen-Delfgou. Een inspirerende online workshop, gegeven in haar eigen wielrencafé, over het brein, je motivatie en hoe je dit zelf kunt beïnvloeden. Zoals in de topsport maar ook nu in deze lastige coronatijden waar je veel op jezelf bent aangewezen. Een aanrader voor anderen, niet alleen voor topsporters!

Caroline Wensink -docent Johan Kruijff academie - ex topsportster Volleybal

Het lijkt soms alsof je niets doet en tegelijkertijd zet je zo ongelofelijk veel in beweging. Ik zie gewoon niet wat je doet, maar ik krijg wel alles uit elke sessie wat ik wil. Zelfs in heel onveilige situaties kies je geen partij en toch voel ik me veilig en kan de dingen zeggen die ik anders niet durf te zeggen. Je haalt bij iedereen het oordeel eruit. Je neemt ons mee van 'wie doet wat fout', naar de vraag 'wat gebeurt er nou eigenlijk'.

Elianette van Limburgh, manager cosmetisch instituut, nav samenwerkingsbegeleiding en coaching-advies sessies


Oda is een heldere adviseur, die specifieke vragen stelt zodat je op een heleboel niveaus tegelijk wordt aangesproken. Zij kan snel complexe problemen doorzien en in grote lijnen denken, waardoor de oplossing zichtbaar en grijpbaar wordt. Hoe gevangen je ook zit in een proces, de essentie wordt volstrekt helder. De oplossing is bij haar niet iets wat je afspreekt of wat opgelegd wordt, maar wat mensen zelf willen.

 Ad Fernhout, directeur World Essence, begeleiding conflict tussen twee partijen

Je kent mijn aversie tegen coaching en trainingen in het algemeen. De sessies met jou hebben mij oprecht verrast: ik was het botsautootje en jij de rand. In het begin stuiterde ik alle kanten op en daar keek je niet van op. Met zachte hand en stem zette jij mij op 'het andere been', waardoor ik anders naar mijzelf en de situatie ging kijken. Dat resulteerde in bijzondere gesprekken.

Liesbeth 

Dinsdag reisde ik af naar Fausto Koffie in Schoonhoven om de workshop ‘besturingsmechanismen van het brein’ van Elske Coenen-Delfgou bij te wonen. Het werd een mega interessante avond met een select groepje (top)sporters, waarbij het vooral ging over je bewuste en onbewuste gedrag, en waar dit vandaan komt. Maar nog belangrijker; hoe kun je grip hebben op je onbewuste gedrag? Om 22.00 uur werd het toch echt tijd om naar huis te gaan, over dit onderwerp konden we nog uren door blijven praten. Een nieuwe afspraak met Elske is in ieder geval gemaakt; want nu het goed met me gaat kan ik niet vroeg genoeg met een coach aan de slag gaan​​

Michelle de Graaf -wielrenster -

De meeste trainers richten zich bij problemen op één persoon, maar Oda richtte zich op het hele team. Ze gebruikte ons als team om problemen met enkele teamleden op te lossen. Door haar teamfasen-analysemethode kregen we onderliggende patronen scherp en wist Oda aan ons over het dragen wat er werkelijk speelde. Daardoor werd het probleem zonder spanning benaderd. Het is goed bespreekbaar geworden en voor een groot deel opgelost.

Lid MT nav teamcoaching 

Je hebt ons vooral kracht gegeven door steeds boven de materie te blijven hangen, waar wij regelmatig onder gingen in de intensiteit van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen. 

Pierre Janssens, voorzitter bestuur, nav de begeleiding van een fusieproces van patiëntenplatforms

Enkele opdrachtgevers:
Fontys Hogescholen, Dienst IT - Gemeente Eindhoven - Horizon College, Communicatie & Marketing, Alkmaar - Elzen Kliniek, Naarden - Gemeente Breda - Bouwhaven BV - UTRAX (Videospelletjes vertaling) - Medis (Medische software oplossingen) - Horizon College, Gezondheidszorg, Hoorn - Gemeente Duiven - Gemeente Zundert - Compu'Train (IT-trainingsbureau) - Gemeente Blaricum - Human Key (Recruitment outsourcing) - World Essence (Bridging culture for expats) - Zorgbelang Noord Holland
Individuele training / coaching / advisering:
Diverse managers en professionals uit diverse bedrijven en organisaties.

Het gaat goed! Er komen uit de hele organisatie positieve geluiden! Het MT is bezig zich te verbazen over hun eigen (herwonnen) slagkracht. Bedankt voor je geweldige inzet tijdens de strategiedagen. 

T. Verduyn, verandermanager, ICT bedrijf in de medische sector

Jouw verhaal bracht bij mij grote opluchting teweeg. Eindelijk! Ik heb altijd al het gevoel gehad dat de manier waarop we in deze tijd werken en besturen niet goed zat. Toen ik jou voor het eerst hoorde had ik een onmiddellijk gevoel van herkenning: dit is het !! Zo wil ik werken!

Elske Coenen, interim HR-specialist bij diverse organisaties.

Het is zo'n stap geweest. Zowel in mijn werk als privé. Je hebt me geholpen om 'draken te temmen'. Het geeft zoveel rust en krijgt zoveel onzekerheid weg. Een enorme verrijking. Ik voel me haast een nieuw mens.

Manager ICT, nav een coaching / adviestraject

Mijn leven is veranderd, mensen zien onmiddellijk dat ik een positieve, sterke uitstraling heb. Ik heb een gezonde objectiviteit kunnen handhaven in de moeilijke situatie in mijn werk in Japan en merk nu de vrijheid om zelf te beslissen, bijvoorbeeld hoe ik op bepaalde situaties reageer. 
Ik maak de problemen van de ander niet meer de mijne, wat vroeger mijn vergissing was. Hoewel het natuurlijk niet altijd koek en ei is en ik weet dat ik veel zal moeten oefenen, is het een verfrissende verandering en ik heb nu veel meer plezier in het werk.

Brian M. nav individuele coaching-training persoonlijk meesterschap

Oda was in staat om op diepgaande wijze processen te doorzien en legde vergaande verbanden, waardoor (na aanvankelijke weerstand!) ‘het kwartje viel’ bij mij. Ik zag daardoor hoe we op onze afdeling vaak vanuit een gefixeerde mindset naar de zaken kijken. Mijn gegroeide inzichten hebben mij geholpen heel wat in beweging te krijgen. En dat proces zet nog steeds door.

Manager / teamleider

Ik heb veel van jou geleerd heb over de nieuwe manier van besturing van de organisatie. Door jou ben ik een rode draad gaan zien die door al onze hoofdprocessen loopt. Het stelt me in staat veel sneller te reageren op alles wat vanuit de politiek of vanuit de collega’s op me af komt aan voorstellen en vragen. Ik destilleer nu gemakkelijk waar het in de kern om gaat. Door jouw visie gedreven ben ik bovendien 3 jaar lang het heilige vuur geweest voor het geschikt maken van onze afdeling voor meer participatief werken, zowel binnen als buiten. 

Francien Plooy, Hoofd afdeling Wijkzaken, gemeente Breda

Het viel mij op hoezeer Oda, heel snel en met relevante theorie, onze knelpunten kon duiden en het ook voor ons helder kon maken, zodat we meteen naar oplossingen konden gaan. 

Jolanda Hierck - van Leijen nav 2 heidagen MT-Staf Gezondheidszorg ROC Horizon College

Dit is zo ontwapenend; je kunt gewoon zijn wie je bent. Je maakt het zichtbaar en bespreekbaar, zonder oordeel. Het is zoveel gemakkelijker geworden om mijn rol als leider te vervullen. Geen druk meer, maar blijheid. Het potentieel dat ik heb, heb je voor mij ontsloten, ik wist niet dat ik zoveel bezat. Mijn ziel is geraakt door jouw 'PAM- verhaal'

 Manager gemeente

Ik merk dat we verder zijn met meer-zelfsturend werken dan anderen in onze organisatie. Wij zijn in ons denken veel verder. Dat komt door jouw kennis hierover en ook je aanhoudende inbreng van het brede perspectief, ook als we daar niet expliciet om vragen. Het werkt daarom heel goed dat je op de achtergrond aanwezig blijft en ons je deskundigheid over blijft dragen. We hebben in ons drukke dagelijkse werk niet de tijd om ons te verdiepen. 

Anne Jelle Lycklama, nav een verandertraject naar meer-zelfsturend en participatief werken bij een gemeente

Je hebt geen idee wat jouw impact is. Van vroegere coaches moest ik altijd iets aanleren of afleren. Jij doet het totaal anders. Jouw motto: "je moet een koe niet leren blaffen' is het belangrijkste dat ik van je geleerd hebt. Ik ga niet meer aan mezelf trekken, met hard werken en toch weinig resultaat. Je liet me de terreinen zien waar mijn kwaliteiten niet liggen en die anders oplossen, zodat ik me volledig bezig kan houden met de dingen waar ik wel goed in ben. Het geeft zoveel rust en helderheid. En wat een fijn inzicht weer dat jij niet denkt in goed/slecht of schuld. Wat een feestje om in deze gedachtengang mee te mogen doen en mee te gaan. Het geeft ruimte!

H.E., directeur/eigenaar van een cosmetisch bedrijf

Het belangrijkste wat je hebt gedaan is het feit dat je de diep gewortelde weerstand van alle partijen om samen te gaan werken hebt weten te overwinnen. 

Karin Eeland, nav begeleiding van een fusieproces van patiëntenplatforms

De continuïteit in opdrachten is tekenend voor het feit dat we tevreden zijn met het ontwikkeltraject dat je voor ons vorm en inhoud geeft. Langzaam maar zeker vormt zich de basis van de organisatie die wij als Gemeente Eindhoven willen zijn. Zo is 'de nieuwe organisatie' een begrip geworden in de organisatie, van directieraad tot medewerkers. Bij de aanvang van jouw opdracht, vier jaar geleden, was er weinig bewustzijn in de organisatie over de ware aard van de problematiek waar wij als overheid in zitten. Op dit moment wordt in de hele organisatie de 'nieuwe, hybride netwerkorganisatie' in zijn essentie begrepen en veelal ook omarmd. 

F. Boot, programma manager gemeente Eindhoven 

Je bent heel rustig en respectvol naar iedereen, maar je kunt ook hele harde noten kraken. Ik ken weinig mensen bij wie je zo jezelf kunt zijn, ook als er problemen uitgepraat moeten worden. Je komt ook met voorbeelden waardoor wij het begrijpen. Je doseert je sturing, maar komt er steeds op terug, waardoor je het toch gaat pakken. Ik leer enorm veel. 

E.L, nav teamcoaching