​​​​Trainingen: nieuw leiderschap & nieuw organiseren & verbindend samenwerken

Trainingen: nieuw leiderschap & nieuw organiseren & verbindend samenwerken

Compleet trainingsprogramma, alle facetten van nieuw leiderschap omvattend. Per deelaspect of als geheel te volgen. Aan de orde komt o.a.: 

Nieuw leiderschap en nieuw organiseren: 'nieuw organiseren', de organisatiebenadering die ervan uit gaat dat professionals zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor resultaten, vanuit organisatiekundig perpectief -- de dragende principes  -- methode voor analyse van de werkelijkheid, onder en boven de oppervlakte -- quick scan van het  vertrekpunt voor verdere ontwikkeling van een team/divisie/organisatie -- de grondhouding voor nieuw organiseren vestigen -- verbinden met en werken vanuit de bedoeling --  een innerlijk kompas bij iedereen -- visie gezamenlijk omzetten in concrete werkelijkheid -- intrinsieke motivatie vrijmaken -- gecontroleerde motivatie en autonome motivatie; werking en principes -- de onbewuste invloed van leidinggevenden op het gedrag van medewerkers -- gedrag veranderen gaat anders met kennis van de werking van het brein; breinkennis en de nieuwste inzichten in de totstandkoming van gedrag -- patronen en gewoontes doorbreken bij jezelf en anderen -- de bepalende invloed van het onbewuste -- gedragsverandering en hormonen -- gedragsverandering vanuit evolutionair perspectief -- sturen op eigen verantwoordelijkheid -- een cultuur van pro-activiteit en vertrouwen vestigen -- de maakbaarheid van vertrouwen --  kaders scheppen voor gedelegeerde verantwoordelijkheid -- werken met een loslaat-stappenplan -- sturen op output en outcome -- duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden -- vormgeven aan gedeeld leiderschap -- verantwoordelijkheid delegeren -- de wetenschap over de condities scheppen voor zelfbepaald handelen en eigenaarschap -- creëren van een natuurlijk klimaat van feedback geven en leren met elkaar -- invloed zonder formele macht -- veranderstrategieen voor cocreatie van de gewenste toekomst --  sterktegerichte en defectgerichte benaderingswijzen voor ontwikkeling -- HR beleid en instrumentarium vernieuwen (gesprekscyclus, beoordelen, belonen, etc.)
Verbindend samenwerken: basisprincipes van samenwerken -- samenwerken over grenzen -- gemeenschappelijk belang (h)erkennen -- afstemmingstechnieken -- gesprekstechnieken voor afstemming - teamoptimalisatie op basis van intrinsieke motivatie -- systemische analyse -- teamvolwassenheidsmodel -- teamrollen - rol van psychologische veiligheid -- verbetering onderlinge relaties -- belemmerende interactiepatronen -- teamdynamiek herkennen en hanteren -- de rol van de evolutie in samenwerking -- dwarsliggers -- oud zeer oplossen - gedrag in samenwerking en onderliggende overtuiging -- 
Zelfleiderschap en persoonlijk meesterschap: relatie tussen leiderschap en zelfleiderschap -- zelfrealisatie en zelfleiderschap -- persoonlijke transformatie -- regie over eigen denken, voelen en handelen -- de invloed van emoties op ons functioneren -- wat zijn emoties en hoe kun je er op sturen -- emotieregulatie technieken -- de rol van het onbewuste en onderliggende overtuigingen -- overtuigingen hanteren -- met kennis van het brein gewoontes en patronen doorbreken -- innerlijk evenwicht en kalmte bereiken.

Belangstelling? Stuur een mail naar [email protected] met in de onderwerpregel: 'training'. We nemen dan contact op voor nadere informatie.