maart 18 -06-2022

0 reacties

Wijs leiderschap bij angst voor corona

Naast een corona epidemie lijkt er ook een angst epidemie te ontstaan. Wie wil bijdragen aan de indamming van het ene, doet er goed aan ook het andere te helpen beperken. Angst vergroot namelijk (aantoonbaar) de kans op infectie.

Dit heeft te maken met de werking van ons brein. Het brein kan geen onderscheid maken tussen werkelijk gevaar en onze verbeelding.
Dat is ook logisch. Stel je loopt in een ongure buurt en je hoort iemand die vlak achter je gaat lopen. Het brein geeft dan het lichaam signalen dat het vechten of vluchten geblazen is, los van de vraag of het echt gevaarlijk is. Tegen die tijd dat je daar achter bent kan het namelijk te laat zijn. Dus werkt het brein quick en dirty. Een gedachte dat er gevaar is, is genoeg. Tal van processen komen op gang, de stressrespons genoemd. De spierspanning verandert, de bloedruk, de hartslag etc. Er worden andere hormonen aangemaakt en gangbare zaken als spijsvertering en versterking van ons immuunsysteem worden stilgelegd. En, last but not least, ook het cognitieve deel van het brein wordt op een laag pitje gezet bij de stressrespons. We kunnen dus niet meer redelijk nadenken over zaken, de emotie stuurt ons denken.
Het brein maakt ook nauwelijks onderscheid tussen een beetje of veel gevaar: in beide gevallen komt de stressrespons vol in werking. We zijn voor het idee van ons brein in acuut levensgevaar, hoe subtiel het signaal ook is.

Hetzelfde proces treedt op bij elke, zelfs onbewuste angstgedachte! Elke gedachte heeft fysieke gevolgen. We hebben circa 50.000 gedachten per dag. Als daar veel angstige gedachten tussen zitten, heeft dat grote (meetbare) gevolgen voor ons immuunsysteem. Dus worden we bevattelijker voor dat wat we vrezen.

Wijze leiders en betrokken collega’s helpen zichzelf en elkaar door onnodig aanwakkeren van de angst te vermijden. Door je goed bewust te zijn van je eigen denken en communiceren. Door regelmatig vanuit een hoger abstractieniveau naar de situatie te kijken en vast te stellen wat er feitelijk aan de hand is. Door bewust op zoek te gaan naar feitelijke informatie en die zoveel mogelijk mee te nemen in je communicatie. Wees je bewust van de invloed die jouw (bewuste en onbewuste) gedachten hebben op hoe je je voelt en hoe je daarom functioneert. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht, maar heb het er niet de hele dag over! Werkelijke hulp aan elkaar voedt de rust, niet de paniek.


You may also like

Wat te doen bij aanhoudende kritiek op het management?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}